ŽITA

Pridelovanje žit je glavna dejavnost naše Eko kmetije Stražar. Več kot 85% vseh žit pridelamo sami po vseh pravilih ekološke pridelave. Preostanek žit se dobavlja od drugih znanih in zelo dobrih ekoloških kmetij po Sloveniji.

Ponudba žit je raznovrstna in zajema pšenico, piro, rž, oves, ajdo, proso, kamut, lan, ječmen in koruzo.

 
Spodaj si lahko ogledate vse podatke o žitih, ki jih ponujamo ter opravite enostaven, varen in hiter nakup!